RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine br.16/2019. od 15.02.2019.

 

     Postupci i/ili činidbe iz ove Odluke odnose se na štete nastale temeljem prestanka radnog odnosa uslijed istodobnih otvaranja i zaključenja stečajnih postupaka provedenih sukladno odredbama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15. i 104/17.) u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do dana stupanja na snagu ove Odluke.

      Ova Odluka stupa na snagu 16. veljače 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)