RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Narodne novine br.40/2019. od 19.04.2019.

 

     Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.).

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. travnja 2019., osim članaka 38. i 40. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. svibnja 2020. te članaka 32., 41., 44., 45., 46., 47., 48., članka 292. stavka 10. koji je izmijenjen člankom 50. ovoga Zakona, članaka 51., 57., 59. i članka 631. stavka 1. točke 22. koji je dopunjen člankom 88. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)