RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o vođenju registara

Narodne novine br.44/2019. od 30.04.2019.

 

       Pravilnikom se propisuje način upisa osoba kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje za rad, odnosno kojima je odobrilo registraciju u odgovarajuće registre koje vodi Ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: registri), način vođenja registara, sadržaj registara i podaci koji se upisuju u registre, upis promjene podatka u registrima, pristup podacima, vođenje dodatnih evidencija i druga pitanja u vezi registara.

      Ministarstvo financija upisuje po službenoj dužnosti u odgovarajuće registre osobu kojoj je izdalo odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga, odnosno obavljanje zakonske revizije ili kojoj je odobrilo registraciju, u skladu s odredbama Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17.) i podzakonskim propisima.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)