RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

Narodne novine br.69/2019. od 19.07.2019.

 

      Pravilnikom, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju medicinski proizvodi i Pravilnikom o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda (Nar. nov., br. 5/19.), propisuje se postupak stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: liste pomagala Zavoda), nazivi, sastav, nadležnost i opseg djelovanja stručnih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), sadržaj zdravstveno-ekonomske analize i financijske procjene, postupak brisanja pomagala s lista pomagala Zavoda, postupak određivanja i usklađivanja cijena pomagala na listama pomagala Zavoda te način uređenja međusobnih prava i obveza Zavoda i podnositelja prijedloga za stavljanje pomagala na liste pomagala Zavoda.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)