RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Narodne novine br.70/2019. od 24.07.2019.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Nar. nov., br. 82/15.).

      Postupci priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Nar. nov., br. 82/15.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. kolovoza 2019., a može se  vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)