RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

Narodne novine br.74/2019. od 02.08.2019.

 

     Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Gračišće, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općini Gračišće pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluke o općinskim porezima (Službene novine Grada Pazina br. 23/02., 16/11. i 6/14.) i Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće (Službene novine Grada Pazina br. 21/18.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)