RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Orle

Narodne novine br.74/2019. od 02.08.2019.

 

      Odlukom se utvrđuju stope, visina porezne osnovice te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda općine.

      Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti Odluka o općinskim porezima (od 12. 4. 2002.), Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza (od 20. 12. 2000. i Odluka o općinskim porezima Općine Orle, od 18. 10. 2017. godine, Odluka o općinskim porezima Općine Orle, od 15. 12. 2017. godine).

      Ova Odluka stupa na snagu 27. srpnja 2019., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. rujna 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)