RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

Narodne novine br.77/2019. od 14.08.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje:

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave financijskih izvještaja i revizorskog izvješća iz članka 547. stavka 1. i 8. Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18.) kojima središnje druge ugovorne strane izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti i novčanim tokovima,

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji središnje druge ugovorne strane iz članka 547. stavka 1. i 8. Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18.)

– te se propisuje kontni plan za središnje druge ugovorne strane.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)