Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje

Datum: 23.08.2019, Petak
NN br. 79/2019

      Pravilnikom  se utvrđuju oblici zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardi i normativi za njihovo obavljanje.

      U djelatnosti zdravstvenog turizma pružaju se sljedeći oblici zdravstvenih usluga:

1. medicinske usluge,

2. lječilišne usluge,

3. usluge medicinskog wellnessa.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise