Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Datum: 28.08.2019, Srijeda
NN br. 80/2019

       Pravilnikom  se propisuje provedba Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske 1. kolovoza 2019. godine.

       Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod jabukama upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a za koje je podnesen zahtjev za potporu iz Programa.

      Za potporu je prihvatljiv proizvođač koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja na kojima proizvodi jabuke.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise