RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Narodne novine br.85/2019. od 11.09.2019.

 

       Odlukom se uređuju:

1. uvjeti za obavljanje mjenjačkih poslova, i to:

a) elementi ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova

b) obilježja zaštićenog programa

c) uporaba certificiranog programa

2. način obavljanja mjenjačkih poslova

3. obveza i rokovi obavljanja izravne kontrole ovlaštenog mjenjača od strane ugovorne banke i

4. obveza izvješćivanja o prometu ovlaštenog mjenjača od strane ovlaštenog mjenjača i ugovorne banke.

      Odluka se ne odnosi na mjenjačke poslove koje obavljaju banke.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 22/16. i 22/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 19. rujna 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)