RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

Narodne novine br.91/2019. od 27.09.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju detaljna pravila za doniranje hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u lancu doniranja hrane te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Nar. nov., br. 119/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)