RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

Narodne novine br.91/2019. od 27.09.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju struktura, sadržaj, način i rokovi dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine u skladu s člankom 41. točkom a) i b) Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392. u vezi s člankom 22. Uredbe (EU) br. 909/14. od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te se propisuje kontni plan za središnji depozitorij vrijednosnih papira.

      Pravilnik se primjenjuje na izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika po prvi puta na sljedeće izvještajno razdoblje tijekom godine u poslovnoj godini donošenja rješenja iz članka 732. stavka 4. Zakona.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)