Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

       Uredbom se propisuje:

– izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti i prateće dokumentacije,

– način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti,

– postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti,

– oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

kao i druga bitna pitanja vezana uz davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

      Odredbe ove Uredbe odnose se obveznike primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

      Izjava se prvi put sastavlja za 2019. godinu u 2020. godini sukladno članku 14. ove Uredbe.

      Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i 119/15.).

      Ova Uredba stupa na snagu 12. listopada 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise