RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Narodne novine br.104/2019. od 30.10.2019.

 

      U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19. i 94/19.) u članku 103. stavku 2. brojka: »8.020,00« zamjenjuje se brojkom: »8.100,00«.

       Ova Odluka stupa na snagu 31. listopada 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)