RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakono izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Narodne novine br.121/2019. od 11.12.2019.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., 115/16. i 106/18.).

     Obveznici fiskalizacije koji imaju poslovnu potrebu odnosno koji odluče izdavati prateće dokumente sukladno članku 5. ovoga Zakona dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadopuniti podatke o poslovnim prostorima koji se odnose na oznaku o izdavanju takvih dokumenata iz članka 5. ovoga Zakona.

     Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2020., osim članaka 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)