RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Narodne novine br.126/2019. od 24.12.2019.

 

      Pravilnikom su dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.).

      Računi iz članka 4. ovoga Pravilnika kojima se dopunjuje Računski plan primjenjuju se u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2020. i u financijskom izvještavanju za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2020. godine.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti  ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)