RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​

Narodne novine br.1/2020. od 02.01.2020.

 

      Pravilnikom se propisuju samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati, način utvrđivanja i visina godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visina paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. Zakona.

      Odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/17.) i pripadajući mu propisani obrasci primjenjuju se u poreznim postupcima za 2019. godinu.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 1/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)