RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Narodne novine br.17/2020. od 14.02.2020.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 22. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)