RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda

Narodne novine br.18/2020. od 19.02.2020.

 

     Stranke suglasno utvrđuju da su u prosincu 2017. godine sklopile Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda (Nar. nov., br. 12/18., u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor), koji je evidentiran i vodi se u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava pod evidencijskim brojem 48/17.

      Ovaj Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda sklopljen je kad ga potpišu obje ugovorne strane, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)