RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Narodne novine br.22/2020. od 28.02.2020.

 

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 72/13. i 121/19.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 29. veljače 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)