RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

Narodne novine br.23/2020. od 03.03.2020.

 

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu plina (Nar. nov., br. 18/18.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 4. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)