RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada

Narodne novine br.28/2020. od 13.03.2020.

 

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o gradskim porezima Grada Starog Grada (Nar. nov., br. 124/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 21. ožujka 2020., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2020. Odluka se može vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)