RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Narodne novine br.31/2020. od 18.03.2020.

 

      Zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima, koncesionarima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske odgađa se obveza plaćanja ugovorene zakupnine, odnosno naknade za 2020. godinu, za tri mjeseca, u odnosu na ugovoreni rok plaćanja, zbog pomoći prema poljoprivrednom sektoru u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa COVID-19.

      Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2020. godine.


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)