Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Datum: 18.03.2020, Srijeda
NN br. 31/2020

      Zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima, koncesionarima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske odgađa se obveza plaćanja ugovorene zakupnine, odnosno naknade za 2020. godinu, za tri mjeseca, u odnosu na ugovoreni rok plaćanja, zbog pomoći prema poljoprivrednom sektoru u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa COVID-19.

      Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise