RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

    Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16., 106/18. i 121/19.).

    Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)