Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

      Zakonom su izmijenje i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 102/15., 25/18. i 114/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise