RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

Narodne novine br.32/2020. od 19.03.2020.

 

      Zakonom su izmijenje i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 102/15., 25/18. i 114/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)