RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

Narodne novine br.33/2020. od 20.03.2020.

 

      Uredbom se utvrđuje visina trošarine na alkohol i alkoholna pića.

      Ova Uredba stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)