RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

Narodne novine br.33/2020. od 20.03.2020.

 

      Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.

      Ova Uredba stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)