Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Nar. nov., br. 40/15.).

Ova Odluka stupa na snagu 16. svibnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise