Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2020.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. iznosi 100,8.

Povratak na nove propise