Zakon o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Nar. nov., br. 59/12. i 44/16.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 5. studenoga 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise