Odluka o izmjenama odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (Nar. nov., br. 42/18.).

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise