RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Narodne novine br.74/2011. od 01.07.2011.

 

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08. i 48/10.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 9. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)