Računovodstvo, revizija i financije

Uspjeh - uvodnik
rrif - 1.2011, str. 13
Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2010.
rrif - 1.2011, str. 15
I. Obveznici i rokovi za sastavljanje i dostavu financijskih i poreznih izvješća
rrif - 1.2011, str. 16
II. Konačni obračun naknada za šume, turističke članarine i spomeničke rente za 2010.
rrif - 1.2011, str. 24
III. Godišnji obračun amortizacije za 2010.
rrif - 1.2011, str. 53
IV. Popisne razlike i knjiženje manjkova
rrif - 1.2011, str. 66
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2010.
rrif - 1.2011, str. 75
VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2010.
rrif - 1.2011, str. 94
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2010. (Obrazac PD)
rrif - 1.2011, str. 112
VIII. Izvještaj o promjenama kapitala
rrif - 1.2011, str. 160
IX. Izvještaj o novčanom tijeku
rrif - 1.2011, str. 165
X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
rrif - 1.2011, str. 171
Stipendije učenika i studenata u 2011.
rrif - 1.2011, str. 177
Kreativno računovodstvo – II. dio
rrif - 1.2011, str. 184
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i nabava na financijski najam
rrif - 1.2011, str. 189
Zaključna knjiženja za 2010.
rrif - 1.2011, str. 192
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.
rrif - 1.2011, str. 195
Podjela pretporeza kod neprofitnih organizacija
rrif - 1.2011, str. 201
Doprinosi i obračun plaća u 2011.
rrif - 1.2011, str. 203
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2010.
rrif - 1.2011, str. 213
Godišnja izvješća za posebne poreze i trošarinska izvješća za 2010.
rrif - 1.2011, str. 221
Menadžerski komentar – Okvir za prezentaciju
rrif - 1.2011, str. 230
Revizija sustava PDV-a, elektroničke fakture i dr.
rrif - 1.2011, str. 231
Platni promet i ovrhe prema novim propisima od 1. siječnja 2011.
rrif - 1.2011, str. 233
Novosti u deviznom poslovanju i platnom prometu s inozemstvom u 2011.
rrif - 1.2011, str. 239
Prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti ponovo u nadležnosti HZZO-a
rrif - 1.2011, str. 247
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
rrif - 1.2011, str. 252
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
rrif - 1.2011, str. 255
Može li se euro više spasiti
rrif - 1.2011, str. 261
Novi propisi
rrif - 1.2011, str. 265
Vijesti iz RRiF Visoke škole
rrif - 1.2011, str. 270
Stručne informacije
rrif - 1.2011, str. 272
Plaćanje gotovinom bez ograničenja
rrif - 1.2011, str. 274