Računovodstvo, revizija i financije

Ludi ujak - uvodnik
rrif - 3.2011, str. 11
Raspored dobitka i pokriće gubitka pri utvrđivanju financijskih izvješća za 2010.
rrif - 3.2011, str. 13
Računovodstvo odgođenih poreza na dobitak
rrif - 3.2011, str. 24
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
rrif - 3.2011, str. 30
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2010.
rrif - 3.2011, str. 44
Predaja godišnjih financijskih izvještaja prema posebnim propisima
rrif - 3.2011, str. 52
Računovodstvo dodatnih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
rrif - 3.2011, str. 54
Potrošačko kreditiranje
rrif - 3.2011, str. 58
Podmirivanje troškova službenog puta nezaposlenim osobama
rrif - 3.2011, str. 68
Računovodstvo otkupljivača sekundarnih sirovina
rrif - 3.2011, str. 76
Kreativno računovodstvo i krivotvorenje financijskih izvještaja – treći dio
rrif - 3.2011, str. 82
Prodaja na zajam i otpust primljenog zajma
rrif - 3.2011, str. 87
Darovanja ili donacija dana udrugama i sponzorstvo
rrif - 3.2011, str. 90
Ovrha na plaći – tehnička realizacija prema novom ovršnopravnom režimu
rrif - 3.2011, str. 93
Povoljnosti koje omogućuje III. stup mirovinskog osiguranja
rrif - 3.2011, str. 95
Formalne pogreške na računima i pravo na odbitak pretporeza
rrif - 3.2011, str. 97
Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona
rrif - 3.2011, str. 101
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
rrif - 3.2011, str. 105
Prezentiranje financijskih izvještaja
rrif - 3.2011, str. 113
Reforma pravila o javnoj nabavi, PDV-u i otpadu
rrif - 3.2011, str. 115
Ponovno su izmijenjeni obrasci zadužnice
rrif - 3.2011, str. 116
Sprječavanje pranja novca – pitanja i odgovori
rrif - 3.2011, str. 120
Devizne aktualnosti
rrif - 3.2011, str. 125
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2011.
rrif - 3.2011, str. 130
Obveze usklađenja koje proizlaze iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 3.2011, str. 133
Što mogu raditi umirovljenici, a da im se ne obustavi isplata mirovine
rrif - 3.2011, str. 137
Radna i poslovna dozvola u 2011.
rrif - 3.2011, str. 144
Smjenski rad i preraspodjela radnoga vremena te zabrana otkaza
rrif - 3.2011, str. 151
Založno pravo na nekretninama kao sredstvo osiguranja tražbine
rrif - 3.2011, str. 153
Promjene pri zaduživanju, o jamstvima i suglasnostima u lokalnoj samoupravi
rrif - 3.2011, str. 160
Novi Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
rrif - 3.2011, str. 165
Projekcija svjetskog gospodarstva do 2030.
rrif - 3.2011, str. 167
Novi propisi
rrif - 3.2011, str. 171
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
rrif - 3.2011, str. 175
Poziv na međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji
rrif - 3.2011, str. 182
Čudesna Turska
rrif - 3.2011, str. 184
Stručne obavijesti
rrif - 3.2011, str. 186