Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstveno praćenje ulaganja u oročene depozite kod banaka
rrif - 9.2011, str. 23
Prodaja rabljene dugotrajne imovine trgovačkih društava
rrif - 9.2011, str. 27
Računovodstvena postupanja s neiskorištenim godišnjim odmorima i otpremninama
rrif - 9.2011, str. 32
Čimbenici izbora leasinga i utjecaj na računovodstvenu politiku
rrif - 9.2011, str. 39
Računovodstvo troškova osnivanja trgovačkih društava
rrif - 9.2011, str. 43
Objavljivanje informacija o poslovnim segmentima prema MSFI 8
rrif - 9.2011, str. 45
Ulazni računi i neosnovano primljeni novac
rrif - 9.2011, str. 50
Poduzetnički prihodi kod neprofitnih organizacija
rrif - 9.2011, str. 52
Leasing kod neprofitnih organizacija
rrif - 9.2011, str. 59
Isplate bivšim radnicima
rrif - 9.2011, str. 60
Tražbine radnika u slučaju stečaja poslodavca
rrif - 9.2011, str. 68
Novosti u PDV-u od 1. kolovoza 2011.
rrif - 9.2011, str. 74
Podnošenje poreznih prijava i drugih podataka uporabom sustava ePorezna
rrif - 9.2011, str. 81
Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića
rrif - 9.2011, str. 85
Izbor revizora za 2011.
rrif - 9.2011, str. 93
Naknade za revizijske usluge
rrif - 9.2011, str. 97
Sprječavanje prijevara i nemoralnog djelovanja
rrif - 9.2011, str. 103
Objave udjela u drugim poduzećima (MSFI 12)
rrif - 9.2011, str. 110
Najčešći problemi u provedbi EU-projekata
rrif - 9.2011, str. 111
EU priprema nove bankarske i porezne propise
rrif - 9.2011, str. 115
Planiranje velikoserijske proizvodnje elektromehaničkih komponenata
rrif - 9.2011, str. 116
Financiranje ulaganja u nekretnine
rrif - 9.2011, str. 120
Izračun troškova ovrhe
rrif - 9.2011, str. 125
Posebnosti carinskog postupka privremenog uvoza prijevoznih sredstava
rrif - 9.2011, str. 132
Nadoknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 9.2011, str. 140
Što donosi Zakon o uslugama
rrif - 9.2011, str. 145
Promjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti
rrif - 9.2011, str. 151
Materijalna prava radnika koja nisu unaprijed predviđena propisom ni autonomnim izvorom prava
rrif - 9.2011, str. 152
Novosti koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi
rrif - 9.2011, str. 154
Novi propisi
rrif - 9.2011, str. 163
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 9.2011, str. 165
Stručne informacije
rrif - 9.2011, str. 172