Pravo i porezi

Kratki komentar FIDIC-ove „Zelene knjige“
pip - 12.2011, str. 3
Ovrha na plaći u svjetlu izmjena i dopuna novoga Ovršnog zakona
pip - 12.2011, str. 9
Elementarne nepogode u poreznom pravu
pip - 12.2011, str. 22
Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (II.dio)
pip - 12.2011, str. 25
Novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora – pregled novih rješenja i starih nedorečenosti
pip - 12.2011, str. 29
O Zakonu o rokovima ispunjenja novčanih obveza
pip - 12.2011, str. 39
Rezultati dvaju usporednih istraživanja nacionalnih zakonodavstava i prakse na području pristupa informacijama
pip - 12.2011, str. 44
Dvostupnost u rješavanju o pravima iz mirovinskog osiguranja – povodom novog ZUP-a
pip - 12.2011, str. 47
Mora li vlasnik stranog plovila biti na plovilu u trenutku uplovljenja u teritorijalno more RH
pip - 12.2011, str. 51
Zakon o trgovini – novele i prednosti
pip - 12.2011, str. 57
Mobing na radnom mjestu i pravna zaštita žrtve zlostavljanja
pip - 12.2011, str. 61
Europski sud za ljudska prava – nadležnost ratione temporis
pip - 12.2011, str. 69
Domaća sudska praksa
pip - 12.2011, str. 101
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2011, str. 110
Pitanja i odgovori
pip - 12.2011, str. 117
Pregled novih propisa
pip - 12.2011, str. 121