Računovodstvo, revizija i financije

San i java - uvodnik glavnog urednika
rrif - 3.2012, str. 13
Što donose izmjene Zakona o PDV-u od 1. ožujka 2012.
rrif - 3.2012, str. 15
Obračun plaće prema novim propisima od 1. III. 2012.
rrif - 3.2012, str. 29
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
rrif - 3.2012, str. 33
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
rrif - 3.2012, str. 37
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u Finu
rrif - 3.2012, str. 51
Raspored dobitka i pokriće gubitka za 2011.
rrif - 3.2012, str. 60
Odgođena porezna imovina i odgođena porezna obveza
rrif - 3.2012, str. 69
Računovodstveni i porezni položaj franšiznog poslovanja
rrif - 3.2012, str. 74
Računovodstvo uzgoja riba
rrif - 3.2012, str. 82
Financijska izvješća subjekata nadzora Hanfe prema posebnim propisima
rrif - 3.2012, str. 87
Metode procjene imovine i obveza investicijskog fonda
rrif - 3.2012, str. 93
Troškovi dolaska na posao i odlaska s posla
rrif - 3.2012, str. 96
Dugotrajna nefinancijska imovina i priznavanje pretporeza
rrif - 3.2012, str. 102
Knjigovodstvo neprofitnih pravnih osoba koje imaju organizacijske dijelove
rrif - 3.2012, str. 105
Pasivna vremenska razgraničenja kod neprofitnih organizacija
rrif - 3.2012, str. 110
Naknada plaće radnicima za vrijeme bolovanja
rrif - 3.2012, str. 112
Rekapitulacija podataka o plaćama kao osnovicama za utvrđivanje mirovine
rrif - 3.2012, str. 122
Nove mjere reprogramiranja neplaćenoga poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012.
rrif - 3.2012, str. 129
Sprječavanje prijevara kao sastavni dio zadataka internog revizora i menadžmenta
rrif - 3.2012, str. 133
Revizija u uvjetima sumnje u vremensku neograničenost poslovanja
rrif - 3.2012, str. 138
Prihodi iz ugovora s kupcima
rrif - 3.2012, str. 143
Europsko zakonodavstvo o porezima i fiskalnoj disciplini
rrif - 3.2012, str. 145
Prijedlog internog akta u sustavu sprječavanja pranja novca
rrif - 3.2012, str. 149
Aktualnosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
rrif - 3.2012, str. 157
Predujam poreza na dohodak ili dobitak za obrtničke djelatnosti u 2012.
rrif - 3.2012, str. 161
Obveza usklađivanja poslovanja ugostitelja prema propisima o ugostiteljskoj djelatnosti za 2012.
rrif - 3.2012, str. 167
Ugovor o djelu, sklapanje ugovora o radu i rad na određeno vrijeme
rrif - 3.2012, str. 170
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
rrif - 3.2012, str. 172
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
rrif - 3.2012, str. 176
Naplata tražbina u sporovima male vrijednosti
rrif - 3.2012, str. 180
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
rrif - 3.2012, str. 184
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
rrif - 3.2012, str. 191
Novi propisi
rrif - 3.2012, str. 196
Smanjeni su doprinosi za HGK od 1. ožujka
rrif - 3.2012, str. 199
Smanjena naknada za općekorisne funkcije šuma i spomeničku rentu
rrif - 3.2012, str. 199
Vijesti iz udruge - Tajlandska tura
rrif - 3.2012, str. 200
Stručne informacije
rrif - 3.2012, str. 202