RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Predujam poreza na dohodak ili dobitak za obrtničke djelatnosti u 2012.

rrif - 3.2012, str. 161

Obveza usklađivanja poslovanja ugostitelja prema propisima o ugostiteljskoj djelatnosti za 2012.

rrif - 3.2012, str. 167

Ugovor o djelu, sklapanje ugovora o radu i rad na određeno vrijeme

rrif - 3.2012, str. 170

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

rrif - 3.2012, str. 172

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

rrif - 3.2012, str. 176

Naplata tražbina u sporovima male vrijednosti

rrif - 3.2012, str. 180

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

rrif - 3.2012, str. 184

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 3.2012, str. 191

Novi propisi

rrif - 3.2012, str. 196

Smanjeni su doprinosi za HGK od 1. ožujka

rrif - 3.2012, str. 199

Smanjena naknada za općekorisne funkcije šuma i spomeničku rentu

rrif - 3.2012, str. 199

Vijesti iz udruge - Tajlandska tura

rrif - 3.2012, str. 200

Stručne informacije

rrif - 3.2012, str. 202
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)