Pravo i porezi

Novosti u sustavu poreza na dobitak, poreza na dohodak i doprinosa od ožujka 2012
pip - 3.2012, str. 3
Izmjene Zakona o PDV-u
pip - 3.2012, str. 12
Reprogramiranje poreznog duga i otpis kamata
pip - 3.2012, str. 16
Porez na dobitak u SR Njemačkoj s posebnim osvrtom na poreznu osnovicu
pip - 3.2012, str. 19
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
pip - 3.2012, str. 27
O glavnoj skupštini dioničkog društva (II.)
pip - 3.2012, str. 32
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (II.)
pip - 3.2012, str. 41
O načinu prestanka novčanih obveza u smislu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza
pip - 3.2012, str. 45
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
pip - 3.2012, str. 48
Zaštita protiv neaktivnosti uprave u pojedinačnim stvarima (šutnja uprave)
pip - 3.2012, str. 52
Stipendijski ugovori maloljetnika u športu
pip - 3.2012, str. 55
Ustavnost i zakonitost u Ustavu i praksi
pip - 3.2012, str. 59
Zlatne dionice u pravu Europske unije i hrvatskom pravu
pip - 3.2012, str. 66
Domaća sudska praksa
pip - 3.2012, str. 95
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 3.2012, str. 113
Pitanja i odgovori
pip - 3.2012, str. 119