Računovodstvo, revizija i financije

Gdje smo? - Uvodnik glavnog urednika
rrif - 12.2012, str. 17
Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
rrif - 12.2012, str. 19
Pripremne radnje za primjenu stope PDV-a od 5% od 1. siječnja 2013.
rrif - 12.2012, str. 27
Predstečajne nagodbe – dužnik, vjerovnici i učinci sklopljene nagodbe
rrif - 12.2012, str. 32
Odgovornost uprave za nelikvidnost, insolventnost i neadekvatnost kapitala
rrif - 12.2012, str. 39
Državne potpore i predstečajna nagodba
rrif - 12.2012, str. 44
Vrednovanje potraživanja od kupaca
rrif - 12.2012, str. 47
Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine
rrif - 12.2012, str. 59
Osnivanje i poslovanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
rrif - 12.2012, str. 62
Nove izmjene i dopune MSFI-a
rrif - 12.2012, str. 69
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2012.
rrif - 12.2012, str. 71
Primljeni predujmovi kod proračunskih osoba
rrif - 12.2012, str. 121
Božićnica i prigodni darovi
rrif - 12.2012, str. 123
Nova pravila za isplatnu listu plaće i naknade plaće
rrif - 12.2012, str. 129
Novi prag prometa za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a u 2013.
rrif - 12.2012, str. 136
Primjena snižene stope PDV-a od 10% u ugostiteljstvu od 1. siječnja 2013.
rrif - 12.2012, str. 145
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011. (II. dio)
rrif - 12.2012, str. 148
Dizajn kontrola u predreviziji
rrif - 12.2012, str. 152
Ulagateljska društva
rrif - 12.2012, str. 158
Provedba projekata EU
rrif - 12.2012, str. 160
Korištenje fondova EU, osiguranje i revizija
rrif - 12.2012, str. 163
Novo uređenje poticanja ulaganja
rrif - 12.2012, str. 165
Zadužnice prema novom Zakonu
rrif - 12.2012, str. 169
Procjena poreznih pogodnosti za člana društva pri nabavi osobnih vozila
rrif - 12.2012, str. 175
Devizno poslovanje u RH nakon ulaska RH u EU
rrif - 12.2012, str. 181
Izvozne subvencije
rrif - 12.2012, str. 186
Obveza i mogućnost promjene načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
rrif - 12.2012, str. 195
Novosti u poticanju zapošljavanja
rrif - 12.2012, str. 208
Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osoba koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
rrif - 12.2012, str. 209
Ozljeda na radu i izvanredni otkaz, te radničko vijeće
rrif - 12.2012, str. 213
Ugovori o tajnom društvu i njihova primjena u praksi
rrif - 12.2012, str. 215
Doprinos malih i srednjih poduzeća konkurentnosti njemačkoga gospodarstva na svjetskom tržištu
rrif - 12.2012, str. 222
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 12.2012, str. 224
Novi propisi
rrif - 12.2012, str. 230
Stručne informacije
rrif - 12.2012, str. 232