RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Obveza fiskalizacije od 1. srpnja 2013.

rrif - 6.2013, str. 17

Povratni učinak oporezivanja dividenda i udjela u dobitku – privremena obustava –

rrif - 6.2013, str. 24

Računovodstvo troškova legalizacije bespravnih građevina

rrif - 6.2013, str. 29

Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i naknade šteta

rrif - 6.2013, str. 32

Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika

rrif - 6.2013, str. 37

Račun u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013.

rrif - 6.2013, str. 42

Konsolidacija financijskih izvješća trgovačkih društava

rrif - 6.2013, str. 50

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu (do 30. lipnja)

rrif - 6.2013, str. 66

Sitan inventar kod proračunskih osoba

rrif - 6.2013, str. 74

Službeni put radnika

rrif - 6.2013, str. 76

Evidencije i izvještaji političkog djelovanja

rrif - 6.2013, str. 78

Prijedlog novog izvješća o plaćama i drugim primitcima na jedinstvenom Obrascu JOPPD

rrif - 6.2013, str. 83

Nova minimalna plaća za 2013.

rrif - 6.2013, str. 90

Troškovi prehrane zaposlenika

rrif - 6.2013, str. 92

Isplata regresa za godišnji odmor 2013.

rrif - 6.2013, str. 102

Isporuke dobara unutar EU

rrif - 6.2013, str. 106

Određivanje mjesta isporuke dobara u Europskoj uniji

rrif - 6.2013, str. 115

Transferne cijene i priprema dokumentacije

rrif - 6.2013, str. 119

Prikaz Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba

rrif - 6.2013, str. 125

Ocjena i učinci pronađenih pogrešaka u reviziji

rrif - 6.2013, str. 127

Odgođeno priznavanje stanja nastalih propisivanjem cijenama

rrif - 6.2013, str. 132

Zajedničko tržište Europske unije

rrif - 6.2013, str. 134

Slobodno kretanje roba i slobodno pružanje usluga na jedinstvenom tržištu Europske unije

rrif - 6.2013, str. 148

Financiranje razvojnih prioriteta Hrvatske iz ESI fondova u razdoblju 2014. - 2020.

rrif - 6.2013, str. 154

Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima

rrif - 6.2013, str. 158

Platni promet nakon ulaska u Europsku uniju

rrif - 6.2013, str. 160

Način i uvjeti obavljanja dopunskih djelatnosti na OPG-u

rrif - 6.2013, str. 162

Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013.

rrif - 6.2013, str. 170

Aktualna pitanja o godišnjim odmorima

rrif - 6.2013, str. 171

Pravo na smještaj roditelja za vrijeme bolničkog liječenja djeteta

rrif - 6.2013, str. 183

Otkaz ugovora o radu – izvanredni i redoviti

rrif - 6.2013, str. 186

Godišnji odmor i regres u državnim i javnim službama

rrif - 6.2013, str. 189

Pravo na godišnji odmor službenika i dužnosnika u JLP(R)S-u

rrif - 6.2013, str. 197

Javna nabava odvjetničkih usluga

rrif - 6.2013, str. 201

Dokaz o nekažnjavanosti u sustavu javne nabave

rrif - 6.2013, str. 207

Kriza u EU, spašavanje eura i banaka te situacija u Njemačkoj

rrif - 6.2013, str. 213

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 6.2013, str. 216

Novi propisi

rrif - 6.2013, str. 221

Stručne informacije

rrif - 6.2013, str. 227
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)