Mišljenja i stajališta

Rujan 2017.
Kolovoz 2017.
Porezna uprava
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu
Srijeda, 30.08.2017.
Porezna uprava
Porezni tretman nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu
Utorak, 29.08.2017.
Porezna uprava
Oslobođenje od plaćanja PDV-a
Ponedjeljak, 28.08.2017.
Porezna uprava
PDV tretman prodaje privatnog zemljišta
Ponedjeljak, 21.08.2017.
Srpanj 2017.
Lipanj 2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Primjena prostornog plana
Utorak, 27.06.2017.
Porezna uprava
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Utorak, 27.06.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Mogućnost izdavanja uporabne dozvole u slučaju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
Ponedjeljak, 19.06.2017.
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima
Petak, 16.06.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Nadzorni inženjer
Srijeda, 14.06.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Rekonstrukcija ozakonjene zgrade
Petak, 02.06.2017.
Svibanj 2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Obavijest o posebnim uvjetima
Srijeda, 24.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Troškovi izdavanja potvrda na glavni projekt
Utorak, 23.05.2017.
Porezna uprava
Iznajmljivanja plovila
Ponedjeljak, 22.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pojašnjenje odredaba Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Ponedjeljak, 15.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
Petak, 12.05.2017.
Porezna uprava
Oporezivanje primitaka učenika i studenata
Petak, 05.05.2017.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa
Četvrtak, 04.05.2017.
Porezna uprava
Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca
Četvrtak, 04.05.2017.
Porezna uprava
Korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja
Srijeda, 03.05.2017.
Travanj 2017.