Mišljenja i stajališta

Prosinac 2016.
Porezna uprava
PPMV i PDV kod prodaje automobila
Srijeda, 21.12.2016.
Porezna uprava
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD)
Ponedjeljak, 19.12.2016.
Ministarstvo pravosuđa
Način isplate božićnice radnicima kojima su računi blokirani
Petak, 16.12.2016.
Carinska uprava
Mali proizvođači jakih alkoholnih pića
Srijeda, 14.12.2016.
Carinska uprava
Unos školjke bez motora i mjenjača
Utorak, 13.12.2016.
Carinska uprava
Prodaja alkohola i alkoholnih pića
Utorak, 13.12.2016.
Carinska uprava
Posebni porez na motorna vozila
Ponedjeljak, 12.12.2016.
Porezna uprava
Priznavanje rashoda
Petak, 09.12.2016.
Carinska uprava
Tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
Utorak, 06.12.2016.
Carinska uprava
Obveznik plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića
Ponedjeljak, 05.12.2016.
Porezna uprava
Isplata božićnice
Ponedjeljak, 05.12.2016.
Studeni 2016.
Carinska uprava
Vinski talog i komina od grožđa, trošarinski status
Utorak, 29.11.2016.
Carinska uprava
Obilježavanje duhanskih markicama cigareta u mekom pakiranju
Ponedjeljak, 28.11.2016.
Carinska uprava
Tumačenje propisa o trošarinama
Utorak, 22.11.2016.
Porezna uprava
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge
Ponedjeljak, 14.11.2016.
Carinska uprava
Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Petak, 11.11.2016.
Carinska uprava
Oslobođenje od plaćanja trošarine na etanol
Petak, 11.11.2016.
Carinska uprava
Unos školjke bez motora i mjenjača
Utorak, 08.11.2016.
Carinska uprava
Nastanak porezne obveze
Petak, 04.11.2016.
Listopad 2016.
Porezna uprava
Primjena članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Ponedjeljak, 31.10.2016.
Porezna uprava
OPG kao izvoznik
Ponedjeljak, 31.10.2016.
Carinska uprava
Posebni porez na motorna vozila
Četvrtak, 27.10.2016.
Carinska uprava
Povrat posebnog poreza nas motorna vozila nakon izvoza
Srijeda, 26.10.2016.
Porezna uprava
Porezni tretman gratis isporuka
Srijeda, 26.10.2016.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Formiranje građevne čestice
Utorak, 25.10.2016.
Carinska uprava
Oporezivanje posebnim porezom kombi vozila
Ponedjeljak, 24.10.2016.
Carinska uprava
Izlaganje kolekcije alkoholnih pića
Ponedjeljak, 24.10.2016.
Porezna uprava
Izvoz gratis proizvoda
Ponedjeljak, 24.10.2016.