Mišljenja i stajališta

Studeni 2015.
Carinska uprava
Kretanje i trošarinsko oporezivanje biodizela
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pročišćeni tekst prostornog plana
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pravne posljedice ukidanja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana županije
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Naknada za prijenos vlasništva zemljišta
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utvrđivanje građevne čestice
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Geodetski projekt
Četvrtak, 12.11.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Predstavka na rad Ureda državne uprave u postupku davanja izjave iz čl. 173. Zakona o prostornom uređenju
Četvrtak, 12.11.2015.
Carinska uprava
Tumačenje čl. 48. Zakona o trošarinama
Srijeda, 04.11.2015.
Porezna uprava
OIB općine i načelnika općine u postupku ovrhe
Srijeda, 04.11.2015.
Carinska uprava
Posebni porez na motorna vozila
Utorak, 03.11.2015.
Listopad 2015.
Carinska uprava
Komisiona prodaja vozila
Ponedjeljak, 26.10.2015.
Carinska uprava
Povrat plaćene trošarine na izvezene trošarinske proizvode
Četvrtak, 15.10.2015.
Carinska uprava
Zahtjev za produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina
Srijeda, 07.10.2015.
Rujan 2015.