Mišljenja i stajališta

Veljača 2015.
Carinska uprava
Kretanje energenata
Četvrtak, 26.02.2015.
Carinska uprava
Održavanje sajma jakih alkoholnih pića
Srijeda, 25.02.2015.
Carinska uprava
Plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića
Ponedjeljak, 23.02.2015.
Carinska uprava
Proizvodnja sokova i sirupa
Petak, 20.02.2015.
Carinska uprava
Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića
Četvrtak, 19.02.2015.
Porezna uprava
Povremene financijske transakcije – podjela pretporeza
Srijeda, 18.02.2015.
Carinska uprava
Tumačenje odredbi Zakona o trošarinama
Utorak, 17.02.2015.
Porezna uprava
Naknade sportskim sucima i delegatima
Utorak, 17.02.2015.
Carinska uprava
Mogućnost otkupa oduzetih trošarinskih proizvoda
Utorak, 10.02.2015.
Siječanj 2015.
Porezna uprava
Neoporezivi primici radnika – popust u trgovinama
Petak, 30.01.2015.
Porezna uprava
Neoporezivi primici radnika
Petak, 30.01.2015.
Porezna uprava
Pravo na odbitak pretporeza za vozila kategorije M1
Četvrtak, 29.01.2015.
Carinska uprava
Kupnja plinskog ulja obojanog plavom bojom
Srijeda, 28.01.2015.
Porezna uprava
Obveza plaćanja poreza na promet kod kupnje nekretnine
Srijeda, 28.01.2015.
Carinska uprava
Određivanje poreznog statusa bezalkoholnog pića
Utorak, 27.01.2015.
Porezna uprava
Kupnja rabljenog vanbrodskog motora
Utorak, 27.01.2015.
Porezna uprava
Oporezivanje prema naplaćenim naknadama
Četvrtak, 22.01.2015.