Mišljenja i stajališta

Svibanj 2015.
Travanj 2015.
Porezna uprava
Usluge u vezi s dobrima u provozu
Utorak, 28.04.2015.
Porezna uprava
Tumačenje čl. 13. st. 2. t. 2. Zakona o upravnim pristojbama
Ponedjeljak, 27.04.2015.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Upit na Pravilnik o sadržaju plaće, naknade plaće ili otpremnine
Petak, 24.04.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Izgradnja bazena kao pomoćne građevine bez građevinske dozvole
Četvrtak, 16.04.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Mogućnost gradnje bazena kao pomoćne građevine bez građevinske dozvole
Utorak, 14.04.2015.
Porezna uprava
Obračunavanje PDV-a na usluge obrazovanja
Utorak, 07.04.2015.
Porezna uprava
Oporezivanje prometa nekretnina od 1. siječnja 2015.
Utorak, 07.04.2015.
Carinska uprava
Korištenje vozila u promotivne svrhe
Četvrtak, 02.04.2015.
Ožujak 2015.
Porezna uprava
Porezni tretman kamata između povezanih osoba
Utorak, 31.03.2015.
Ministarstvo unutarnjih poslova
Obavljanje gospodarske djelatnosti s vozilima registriranim u drugim državama
Srijeda, 25.03.2015.
Carinska uprava
Trošarinski status alkoholnog pića "FROSN BLACK"
Utorak, 24.03.2015.
Carinska uprava
Korištenje vozila registriranog u drugoj državi članici EU-a
Ponedjeljak, 23.03.2015.
Carinska uprava
Određivanje poreznog statusa proizvoda – voćni nektar
Ponedjeljak, 23.03.2015.
Porezna uprava
Porezni tretman isplata iz stečajne mase vlasnicima obrta
Četvrtak, 19.03.2015.
Porezna uprava
OIB za strane državljane koji su članovi udruga u RH
Četvrtak, 19.03.2015.