Mišljenja i stajališta

Ožujak 2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Građevinska dozvola
Ponedjeljak, 09.03.2015.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
Ponedjeljak, 09.03.2015.
Porezna uprava
Isplata plaće na temelju sudske presude
Ponedjeljak, 09.03.2015.
Carinska uprava
Uporaba motornih vozila registriranih u Republici Sloveniji
Četvrtak, 05.03.2015.
Carinska uprava
Porezno skladište za kavu
Srijeda, 04.03.2015.
Carinska uprava
Korištenje loživog ulja u proizvodnji eksploziva
Ponedjeljak, 02.03.2015.
Carinska uprava
Obračun posebnog poreza na nova motorna vozila
Ponedjeljak, 02.03.2015.
Veljača 2015.
Carinska uprava
Kretanje energenata
Četvrtak, 26.02.2015.
Carinska uprava
Održavanje sajma jakih alkoholnih pića
Srijeda, 25.02.2015.
Carinska uprava
Plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića
Ponedjeljak, 23.02.2015.
Carinska uprava
Proizvodnja sokova i sirupa
Petak, 20.02.2015.
Carinska uprava
Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića
Četvrtak, 19.02.2015.
Porezna uprava
Povremene financijske transakcije – podjela pretporeza
Srijeda, 18.02.2015.
Carinska uprava
Tumačenje odredbi Zakona o trošarinama
Utorak, 17.02.2015.
Porezna uprava
Naknade sportskim sucima i delegatima
Utorak, 17.02.2015.
Carinska uprava
Mogućnost otkupa oduzetih trošarinskih proizvoda
Utorak, 10.02.2015.
Siječanj 2015.