Mišljenja i stajališta

Studeni 2014.
Listopad 2014.
Carinska uprava
Obavijest o poreznom statusu kombi vozila
Utorak, 28.10.2014.
Carinska uprava
Obavijest o poreznom statusu kombi vozila
Petak, 24.10.2014.
Carinska uprava
Obavljanje djelatnosti prerade (prženja) kave
Petak, 24.10.2014.
Carinska uprava
Proizvodnja likera od strane proizvođača – OPG-a
Četvrtak, 23.10.2014.
Carinska uprava
Unos bezalkoholnih pića
Srijeda, 22.10.2014.
Carinska uprava
Obavijest o poreznom statusu kombi vozila – PEUGEOT
Četvrtak, 16.10.2014.
Carinska uprava
Obavijest o poreznom statusu kombi vozila – CITROËN
Četvrtak, 16.10.2014.
Carinska uprava
Javna nabava rakije, vina i duhana za nargile
Srijeda, 15.10.2014.
Carinska uprava
Određivanje poreznog statusa proizvoda – sirupi i koncentrati
Ponedjeljak, 13.10.2014.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Gradnja kućice na drvetu
Petak, 10.10.2014.
Carinska uprava
Obavijest o poreznom statusu kombi vozila VOLKSWAGEN
Četvrtak, 09.10.2014.
Carinska uprava
Obavijest o poreznom statusu kombi vozila FIAT
Četvrtak, 09.10.2014.
Porezna uprava
Procjena vrijednosti poljoprivrednog zemljišta
Utorak, 07.10.2014.
Porezna uprava
Ugovor o pružanju usluge javnog prikazivanja filmova
Ponedjeljak, 06.10.2014.
Porezna uprava
Premještanja dobara iz druge države članice
Ponedjeljak, 06.10.2014.
Carinska uprava
Prodaja tinkture propolisa na tržnicama i sajmovima
Ponedjeljak, 06.10.2014.
Carinska uprava
Tabelarni prikazi o visinama trošarina na duhanske prerađevine
Ponedjeljak, 06.10.2014.
Porezna uprava
Razvrgnuće suvlasništva diobom jedne nekretnine
Četvrtak, 02.10.2014.
Carinska uprava
Unos rabljenih motornih vozila iz EU-a
Četvrtak, 02.10.2014.
Rujan 2014.