Mišljenja i stajališta

Svibanj 2017.
Porezna uprava
Iznajmljivanja plovila
Ponedjeljak, 22.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pojašnjenje odredaba Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Ponedjeljak, 15.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
Petak, 12.05.2017.
Porezna uprava
Oporezivanje primitaka učenika i studenata
Petak, 05.05.2017.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa
Četvrtak, 04.05.2017.
Porezna uprava
Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca
Četvrtak, 04.05.2017.
Porezna uprava
Korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja
Srijeda, 03.05.2017.
Travanj 2017.
Ožujak 2017.
Porezna uprava
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona
Utorak, 28.03.2017.
Porezna uprava
Članak 25. stavak 3. Općeg poreznog zakona
Ponedjeljak, 27.03.2017.
Porezna uprava
Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva
Četvrtak, 23.03.2017.
Porezna uprava
Obrazac SR za 2016. godinu
Utorak, 14.03.2017.
Porezna uprava
Promjena načina oporezivanja
Utorak, 14.03.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Građenje i izvođenje radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Ponedjeljak, 13.03.2017.
Porezna uprava
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti
Petak, 10.03.2017.
Veljača 2017.
Porezna uprava
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu
Srijeda, 22.02.2017.
Porezna uprava
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima
Srijeda, 08.02.2017.
Porezna uprava
Pravo na odbitak pretporeza
Ponedjeljak, 06.02.2017.
Porezna uprava
Primjena snižene stope
Petak, 03.02.2017.
Porezna uprava
Oslobođenje od plaćanja PDV-a
Četvrtak, 02.02.2017.
Siječanj 2017.